โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

เรียนทุกท่าน โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลในเครือ BDMS มีความยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจาก ผู้ป่วยและลูกค้าทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ในการดูแลสุขภาพของท่าน

หากท่านมีข้อแนะนำ ติ-ชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมในการให้บริการ กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

 

Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions

3985 views