โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก