นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง"

Average rating

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นเเนล ร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรม รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-11.00น. ณ วัดคลองพร้าว หมู่ที่ 4 ต.เกาะช้าง โดยกำหนดเส้นทางเดินวิ่ง จากวัดคลองพร้าวไปบนไก่แบ้ รวมระยะทางไปกลับ รวม 5.3 ก.ม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองก่อนการระบาดในเดือน มกราคม – มีนาคม ในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญต่าง ๆ และสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของประเทศไทยในปี 2562 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 13 ราย มีผู้ปวยเสียชีวิต จำนวน 18 ราย และคาดว่าในปี 2563 อาจพบผู้ป่วยสูง ถึง 140,000 ราย สำหรับจังหวัดตราด พบผู้ป่วยจำนวน 630 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยมากสุดที่อำเภอเกาะช้าง รองลงมาคืออำภอแหลมงอบและอำเภอบ่อไร่ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นเเนล ออกหน่วยบริการประชาชน โดยได้สนับสนุนอาหารและหน่วยปฐมพยาบาล(รถ Refer) เพื่อดูแลผู้ร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรม รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองและในสถานที่สำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีหางไกลจากโรคและภัยสุขภาพ
#นาทีชีวิตคิดถึงเรา

l img 2661 fb

รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 1   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 2   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 3   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 4   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 5   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 6   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 7   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 8   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 9   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 10   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 11   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 12   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 13   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 14   รณรงศ์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" พารามิเตอร์รูปภาพ 15
1951 views