นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

สถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก

Average rating

Alternative Hospital Quarantine

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้รับการรับรอง

สถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก ALTERNATIVE HOSPITAL QUARANTINE (AHQ)

จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19

“พร้อมดูแลคุณ ให้อุ่นใจ 14 วัน”

 

 

 

 

 

837 views