นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

ประกาศ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

Average rating

Alternative Hospital Quarantine 

 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการ งดเยี่ยมผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

หมายเหตุ

  • หอผู้ป่วยหนัก ICU งดเยี่ยม งดเฝ้าไข้ ทุกกรณี
  • หอผู้ป่วยใน อนุญาตเฝ้าไข้ 1 ท่าน

แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านโทรศัพท์ วิดีโอคอลแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล

 

 

474 views