โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED)

320 views

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับเวชดุสิตธานี มอบเครื่องมือแพทย์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิเวชดุสิตฯ รวมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำโดยนายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 ได้มอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ารวม 1 แสนบาทในการมอบครั้งนี้ ได้จัดสรรเครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED ให้กับสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดและสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้หลักเซียวเกาะ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ให้พ้นภาวะวิกฤตได้ อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในชุมชนและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตราด

NewsLetter AED

 

#นาทีชีวิตคิดถึงเรา

tel 1719

มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 1   มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 2   มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 3   มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 4   มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 5   มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 6   มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 7   มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 8   มอบเครื่องมือแพทย์ (Automated External Defibrillator: AED) รูปภาพ 9