นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

โรคหลอดเลือดสมอง

Average rating

Stroke

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หมายรวมถึง  อาการเส้นเลือดสมองตีบตัน (Ischemic Stroke) และอาการเส้นเลือดสมองแตก (Intracranial Stroke)

อาการเส้นเลือดสมองตีบตัน (Ischemic Stroke)  อาจเกิดจาก

 • เส้นเลือดใหญ่ในสมองแข็งและตีบตัน ทำให้เนื้อสมองตาย
 • ก้อนเลือดเล็กๆ ที่ไหลมาตามกระแสเลือด มาอุดตันเส้นเลือดใหญ่ในสมอง
 • การเสื่อมของเส้นเลือดเส้นเล็ก

อาการเส้นเลือดสมองแตก (Intracranial Stroke)  มีหลายชนิด

 • เลือดออกในเนื้อสมอง    เกิดจากผนังเส้นเลือดเสื่อมสภาพ  พบในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงนานๆ หรือควบคุมความดันโลหิตได้ไม่ดี
 • เลือดออกในเนื้อสมองจากการที่เส้นเลือดมีสารอมัยลอยด์สะสม มักพบในผู้สูงอายุและมีภาวะสมองเสื่อมร่วมด้วย แต่พบไม่บ่อยนัก
 • การแตกของเส้นเลือดโป่งพองในช่องที่อยู่ของน้ำไขสันหลัง  ผู้ป่วยมักมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย
 • เส้นเลือดดำและแดงต่อกันผิดปกติ  ทำให้เลือดออกในเนื้อสมองและในช่องที่อยู่ของน้ำไขสันหลัง มักพบในคนอายุน้อย ไม่ทราบสาเหตุที่เกิด

อาการโรคหลอดเลือดสมอง

 • แขนขาอ่อนแรง  หรือชาซีกใดซีกหนึ่ง (บางกรณีอาจเป็นทั้ง 2 ซีก)
 • ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด หรือสำลัก
 • พูดไม่ได้ หรือฟังไม่รู้เรื่อง
 • เวียนศีรษะมาก เดินเซ แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 • มองไม่เห็นซีกใดซีกหนึ่ง

โดยลักษณะสำคัญของอาการที่เกิดขึ้น คือ เป็นค่อนข้างเร็ว กะทันหันภายในเวลาเป็นนาทีหรืออาจเป็นหลังตื่นนอนโดยที่ก่อนเข้านอนยังปกติ

ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

อายุที่มากขึ้นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้  แต่ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ถ้าควบคุมได้ดีก็จะสามารถลดการเกิดโรคได้ ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้แก่

 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • การสูบบุหรี่
 • โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

จึงเน้นการควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น ควบคุมเบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิต รักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ อย่างต่อเนื่อง งดสูบบุหรี่และออกกำลังกายเป็นประจำ

การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้ว

 • ควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ห้ามขาดยา  พบแพทย์ตามนัด
 • ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง โดยอาจทำเองที่บ้าน
 • ให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้ป่วยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า เครียดร่วมด้วย
 • ในรายที่เดินไม่ได้ นอนอยู่กับเตียงต้องพลิกตะแคงตัว จับลุกนั่งบ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

หากท่านมีอาการผิดปกติดังกล่าว

ควรมาพบแพทย์ทันที

3738 views