นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

Average rating
2 โหวต

Repaired

 • ท่านควรได้รับข้อมูล คำอธิบายจากแพทย์และพยาบาลจนเป็นที่เข้าใจ ก่อนตัดสินใจผ่าตัด
 • ท่านควรตรวจสอบสิทธิการรักษาและทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก่อนการตัดสินใจผ่าตัด
 • หากท่านมีความวิตกกังวล ความเครียดทางด้านจิตใจ ควรหาวิธีผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ สวดมนต์ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง  เพราะหากท่านเกิดภาวะเครียดทางด้านจิตใจ  อาจก่อให้เกิดอาการ ทางร่างกาย เช่น ใจสั่น   ความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้จำเป็นต้องเลื่อนการผ่าตัดได้
 • หากท่านมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคหัวใจ โรคไต หอบหืด  และประวัติการใช้ยาหรือแพ้ยา  ควรแจ้งให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลทราบ (ถ้ามียาที่รับประทานประจำให้นำมาด้วย)
 • ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดควรงดก่อนมาผ่าตัด 1 สัปดาห์ หรือตามแพทย์สั่ง
 • ต้องงดน้ำและอาหารทุกชนิดในคืนก่อนผ่าตัดอย่างน้อย  8 ชั่วโมง หรือตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการอาเจียน  และสำลักอาหารเข้าหลอดลมระหว่างการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัด  กรณีที่ท่านได้รับอาหารหรือน้ำ  เข้าไปในระยะเวลาที่ห้ามนี้ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที
 • ควรทำความสะอาดร่างกายและบริเวณที่จะทำการผ่าตัด เช่นอาบน้ำ  สระผม ตัดเล็บให้สั้น ล้างสีเล็บ ไม่แต่งหน้าก่อนมาโรงพยาบาล
 • ควรถอดเครื่องประดับ ของมีค่าไว้ที่บ้าน ไม่ควรนำมาโรงพยาบาล หรือถอดฝากญาติไว้ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
 • ควรถอดแว่นตา คอนแทคเลนส์ และฟันปลอมฝากญาติไว้ ถ้าฟันโยกต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพราะฟันอาจหลุดตกเข้าไปในหลอดลมขณะให้ยาระงับความรู้สึก
 • ถ้าเป็นการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับบริเวณลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ท่านจะได้รับยาระบายหรือการสวนอุจจาระ เพื่อต้องการให้ลำไส้สะอาดเป็นการป้องกันมิให้อุจจาระไหลออกมาปนเปื้อนขณะที่ทำการผ่าตัด ในขณะที่ดม
  ยาสลบ   ซึ่งอาจทำให้เกิดการ   ติดเชื้อของแผลที่ผ่าตัดได้
 • ควรฝึกการหายใจ การไอและการลุกจากเตียงอย่างถูกวิธี เพื่อการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหลังการผ่าตัด
 • เมื่อมาถึงโรงพยาบาล ท่านจะได้รับการตรวจวัดสัญญาณชีพ เซ็นยินยอมรับการผ่าตัด เปลี่ยนเสื้อผ้า ตรวจเอ็กซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เจาะเลือด ให้น้ำเกลือและยาก่อนขึ้นห้องผ่าตัด ตามแผนการรักษาของแพทย์
 • ท่านควรมาโรงพยาบาลให้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย เพื่อเตรียมการผ่าตัดตามแผนการรักษาได้ตามเวลา และเมื่อเตรียมผ่าตัดพร้อมแล้ว ท่านจะถูกนำส่งไปยังห้องผ่าตัดก่อนเวลา 30 – 45 นาที
 • แพทย์อาจมีแผนการรักษาโดยสั่งฉีดยาปฏิชีวนะเข้าเส้นเลือดดำให้ท่านก่อนผ่าตัด 30 – 60 นาที
8408 views