นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

Average rating

Poster01

เปิดรับปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยจิตแพทย์

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
เปิดรับปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยจิตแพทย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะ 31 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่ คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-781

ฉุกเฉินโทร. tel 1719

3622 views