นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

Average rating
1 โหวต

มีเทคโนโลยีทันสมัยในระดับประเทศ

นายแพทย์สมบูรณ์ วรรควิสันต์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาล และนักธุรกิจได้บุกเบิกสถานพยาบาลขนาดใหญ่เป็นแห่งแรกในจังหวัดตราด โดยจัดตั้งบริษัท ตราดเวชกิจ จำกัด ขึ้นมาดำเนินการ ต่อมาโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลตากสินจันทบุรี ได้ก่อตั้งโรงพยาบาล ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลกรุงเทพตราด" โดยมีสโลแกนว่า บริการอย่างใกล้ชิด ด้วยความห่วงใยเสมือนญาติมิตร โดยเปิดบริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2540

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 376 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดตราด

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ปัจจุบัน มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 100 เตียง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคได้อย่างครบวงจร

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาจนถึงขณะนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ให้ความสำคัญกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ใส่ใจการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ

คลิกกลับสู่ด้านบน

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลกรุงเทพตราดจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นผู้นำด้านการรักษาพยาบาล และสังคมไว้วางใจ

พันธกิจ

 • ให้บริการด้านสุขภาพอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 • มีมาตรฐานเพื่อคุณภาพตามบทบาทวิชาชีพ
 • ความพึงพอใจสูงสุดของผู้มารับบริการ

BDMS Hospital's Core Value : BDMS

B  Beyond Expectation เหนือกว่าความเป็นเลิศ

D  Deep Empathy สร้างให้เกิดความเข้าใจ

M  Moral Commitment จรรยาบรรณธำรงไว้

S  Service with Thai Hospitality คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ

BDMS Value

คลิกกลับสู่ด้านบน

 • 2536 คณะแพทย์ พยาบาล และนักธุรกิจ กลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาล เอกชนแห่งแรกของจังหวัดตราด
 • 2537 โรงพยาบาลกรุงเทพได้เข้ามาร่วมธุรกิจ ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพตราด”
 • 2540 โรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ เมื่อ 1 เมษายน 2540
 • 2545 ขยายกิจการการให้บริการไปที่เกาะช้างโดยใช้ชื่อว่า “คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง”
 • 2548 ขยายบริการศูนย์ผู้ป่วยนอก ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อศักยภาพการให้บริการ และรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
 • 2554 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) จากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 • 2554 คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถาน พยาบาลประเภท Ambulatory Care standard จากองค์กร JCI (Joint Commission International) ที่แรกในประเทศไทย
 • 2556 ขยายบริการศูนย์ผู้ป่วยนอก ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อศักยภาพการให้บริการ และรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารให้สวยงาม และทันสมัย ณ อาคาร A ชั้น 1 
 • 2558 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง พร้อมให้บริการด้านการรักษา พยาบาลแก่ท่านและครอบครัว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลายสาขา ตลอดจนบุคลากรด้านการ รักษาพยาบาลที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • 2560 อัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 • 2561 เปิดให้บริการ คลินิกเกาะหมากอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ 28 ธันวาคม 2561
 • 2562 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) จากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 • 2562 คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อ 20 มกราคม 2562

คลิกกลับสู่ด้านบน

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งบุคลากรวิชาชีพ มีการบริการทางแพทย์ที่หลากหลาย เช่น ศูนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์กุมารเวชและสุขภาพสตรี
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อายุรกรรมและคลินิกเฉพาะทาง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขากว่า 130 คน และมีบุคลากรด้านอื่นๆ อีกกว่า 270 คน

คลิกกลับสู่ด้านบน

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำเทคโนโลยีเพื่อการรักษาที่ทันสมัยมาใช้ เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT.Scan) เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI) เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

#นาทีชีวิต คิดถึงเรา

คลิกกลับสู่ด้านบน

49022 views