นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

KMIC 04

แจ้งปิดทำการ
1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Koh Mak International Clinic by Bangkok Hospital Trat
will be closed on 1 April 2020 onwards.

 

สอบถามบริการเพิ่มเติม
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
For more information
please contact Bangkok Hospital Trat
Tel. 039 612 000